Απελευθερώνονται 33 επαγγέλματα

Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε και δίνει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ευρωπαίους επιστήμονες και επαγγελματίες στην Ελλάδα και τη δυνατότητα σε Ελληνες να εγκαταστήσουν γραφεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στον κατάλογο των 33 επαγγελμάτων περιλαμβάνονται δικηγόροι, γιατροί, γεωπόνοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, πολιτικοί μηχανικοί, πολεοδόμοι, μαίες, μοδίστρες, κουρείς ή κομμωτές, υδραυλικοί, φαρμακοποιοί, φοροτεχνικοί, φυσικοθεραπευτές, οπτικοί, οδοντίατροι, περιβαλλοντολόγοι, πιστοποιητές-ειδικοί δοκιμών, εμπορικοί πράκτορες, ελεγκτές αλλά απορίας άξιο είναι γιατί ακόμη και σήμερα ισχύουν περιορισμοί για τους κουρείς και κομμωτές από ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι αλλά όχι εργοδότες!  Από τη γενική απελευθέρωση υπηρεσιών εξαιρούνται- προς το παρόν- ξεναγοί και οδηγοί ταξί.

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η κυβέρνηση το σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισής του και αποδοχής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών θα οδηγήσει και στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων και στην κατάργηση των διοικητικά καθορισμένων ελαχίστων αμοιβών για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους. Το σχέδιο νόμου, το οποίο θα εισαχθεί για ψήφιση σε θερινό τμήμα της Βουλής, υιοθετεί την Οδηγία 2006/123, η εφαρμογή της οποίας θα επιφέρει ανατροπές στην παροχή υπηρεσιών και στην εγκατάσταση επαγγελματιών από άλλες χώρεςμέλη της ΕΕ στην Ελλάδα και αντιστρόφως. Προβλέπει τη δημιουργία Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας στα οποία ένας Βέλγος, ή Βούλγαρος ή Ρουμάνος θα ζητεί και θα προμηθεύεται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ασκήσει στην Ελλάδα το επάγγελμά του. Ταυτόχρονα όμως και ο έλληνας επαγγελματίας θα μπορεί να προμηθεύεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το αντίστοιχο ΕΚΕ των Βρυξελλών, της Σόφιας ή του Βουκουρεστίου για να ασκήσει το επάγγελμά του στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία.

Στο υπουργείο Οικονομίας θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή αποτελούμενη από νομικούς, γεγονός που ερμηνεύεται ότι ο υπουργός Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει την Οδηγία με όλα τα παρεπόμενα, όπως είναι η μείωση των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, η μείωση του χρόνου έκδοσης της άδειας, οι διευκολύνσεις εγκατάστασης κ.λπ. Ετσι, μετά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή θα πρέπει να εκδοθούν αρκετά ΠΔ και να εκδοθούν πολλές εγκύκλιοι μέσω των οποίων θα προσαρμοσθούν τα υπουργεία στα νέα δεδομένα.

Η Οδηγία πρέπει να εφαρμοσθεί το αργότερο στις αρχές του2010.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=268537&ct=16&dt=17/05/2009

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com