10 ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΘΟ 900 – 1000 ΕΥΡΩ.

Ποιες ειδικότητες προσφέρουν στους νεοεισερχόμενους τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές.
Εξασφαλίστε χωρίς προϋπηρεσία, πρώτο μισθό 900-100 ευρώ. Το «κάνω καριέρα» παρουσιάζει τις ειδικότητες που διασφαλίζουν ιδανικές επαγγελματικές συνθήκες από το ξεκίνημα. Προετοιμάστε επιμελώς το φάκελο υποψηφιότητας σας. Επιλέξτε μεταξύ των επαγγελμάτων που προσφέρουν υψηλές αμοιβές, μπόνους και ευκαιρίες εξέλιξης. Προϋποθέτουν τα ελάχιστα  τυπικά προσόντα. Διαβάστε αναλυτικά την «ταυτότητα» τους : μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού, μηχανικός πωλήσεων, υπεύθυνος προϊόντος, έλεγχος marketing, στέλεχος διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματιστής, τεχνικός δικτύων,  credit analyst, λογιστής οικονομικός αναλυτής.

ΟΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΠΟΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ «ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μπείτε δυναμικά στην αγορά εργασίας, με πρώτο μισθό 900-100 ευρώ. Το «κάνω καριέρα» παρουσιάζει περιζήτητες ειδικότητες για τις οποίες δεν απαιτούνται υψηλά προσόντα και προϋπηρεσία. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα με μοναδικό στήριγμα σας το πτυχίο, και την γνώση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

1. Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού

Ο μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού εργάζεται σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Βασικά προσόντα για τη θέση αυτή είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδίκευση στην πληροφορική, η πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, αρχιτεκτονικής και διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού και αγγλικής γλώσσας. Οι εταιρείες στο χώρο αυτό αμείβουν τους νεοεισερχόμενους με 1.000 έως 1.200 ευρώ. και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης.

2.  Μηχανικός πωλήσεων

Απασχολείται κυρίως, σε εταιρείες ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών ειδών, καυσίμων και νέων τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου επιλέγουν μηχανικούς για να κάνουν τις πωλήσεις, λόγω των εξειδικευμένων προϊόντων που προωθούν στην αγορά. Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα αυτή είναι το δίπλωμα μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ , η γνώση αγγλικής και η χρήση Η/Υ. Η εταιρεία προσφέρει στο νεοεισερχόμενο αμοιβή 1.400 ευρώ, χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου, προμήθειες επί των πωλήσεων και πολύ καλή οικονομική  εξέλιξη στο μέλλον.

3.Υπεύθυνος Προϊόντος (junior product manager)

O junior στο τμήμα προϊόντος σχεδιάζει και υλοποιεί τα marketing plans και όλες τις ενέργειες προβολής και προώθησης των προϊόντων ευθύνης του. Επίσης αναλαμβάνει το σχεδιασμό νέων προϊόντων και έχει την εποπτεία του budgeting  του forecasting. Μπορεί να εργαστεί σε τράπεζες ή μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν τμήμα marketing και ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του αυτοκινήτου κ.λ.π.. Ένας νεοεισερχόμενος για να προσληφθεί στη θέση αυτή πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αντίστοιχο ξένου πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό με ειδικότητα στο marketing και να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά  H/Y. Η αμοιβή ξεκινά από 900 με 1.000 ευρώ. Το μεταπτυχιακό ανεβάζει τον αρχικό μισθό από 50 έως 100 ευρώ.

4. Στέλεχος marketing

Όλες οι πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες διαθέτουν τμήμα marketing. Ο νεοεισερχόμενος που θα εργαστεί στην αντίστοιχη διεύθυνση πρέπει να είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), με ειδικότητα στο marketing η την επικοινωνία να γνωρίζει καλά αγγλικά και υπολογιστή και να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες. Πρώτος μισθός για έναν junior  σε μια πολυεθνική είναι 1.000 ευρώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μεταπτυχιακό δεν κρίνεται απαραίτητο.

5. Στέλεχος διεύθυνσης Ανθρώπινου δυναμικού.

Όλες οι επιχειρήσεις σήμερα διαθέτουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί καλό είναι να έχει κάνει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων η στην ψυχολογία και να μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού υπάρχουν μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα Ο πρώτος μισθός για τους entry levels είναι 900 ευρώ.
6. Προγραμματιστής.

Ο νεοεισερχόμενος, με εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού στον τομέα πληροφορικής, μπορεί να εργαστεί όχι μόνο σε εταιρείες που ειδικεύονται σε αυτό το αντικείμενο, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, call centers κ.λ.π. Λαμβάνει 900-1.000 ευρώ αμοιβή, υψηλότερη από το βασικό μισθό , λόγω της μειωμένης προσφοράς εργαζομένων στον κλάδο. Προαπαιτούμενα προσόντα είναι το πτυχίο Πανεπιστημιακής η Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα προγράμματα όπως JAVA, και SQL.

7. Τεχνικός δικτύων.

Απασχολείται, κυρίως σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και σε μεγάλες επιχειρήσεις, που διαθέτουν οργανωμένο δίκτυο πληροφορικής. Αποτελεί ένα από τα περιζήτητα  επαγγέλματα της εποχής. Πρώτος μισθός είναι 900 ευρώ, ενώ η μισθολογική εξέλιξη μπορεί αν έρθει πολύ γρήγορα. Ο υποψήφιος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια θέση τεχνικού δικτύων πρέπει να είναι απόφοιτος Τεχνολογικού Ιδρύματος ή να διαθέτει δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
8. Credit analyst.

H ειδικότητα του credit analyst ζητείται από τράπεζες και επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων. Οι μισθοί κυμαίνονται από 900- 1.000 ευρώ. Οι σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης είναι απαραίτητες για να εξασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό.

9. Λογιστής.

Οι νέο εισερχόμενος, που είναι απόφοιτός Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης αντίστοιχα, μπορεί να εργαστεί ως λογιστής, σε εταιρίες όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί ο νεοπροσλαμβανόμενος τόσο υψηλότερο είναι το πακέτο αποδοχών που θα λάβει. Η χαμηλότερη αμοιβή είναι 900 με 1.000 ευρώ.

10. Οικονομικός αναλυτής (finance).

Ο οικονομικός αναλυτής μπορεί να εργαστεί σε τράπεζες και μεγάλες ελληνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, αρκεί να διαθέτει πτυχίο ή μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης. Η αμοιβή που θα πάρει ως νεοεισερχόμενος είναι 1.000 ευρώ. Το μεταπτυχιακό αυξάνει το μισθό στα 1.200 ευρώ. Οι ευκαιρίες εξέλιξης είναι σημαντικές για τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.

Πηγή : Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=33604