Τα 184 ΑΕΙ στα οποία έχουμε αύξηση του αριθμού των εισακτέων

πατήστε  εδώ

Στους παραπάνω πίνακες αναφέρονται οι αριθμοί εισακτέων στη Γενική Σειρά. Οι εισακτέοι στις ειδικές κατηγορίες (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια ) είναι μέχρι 20% των εισακτέων της Γενικής Σειράς.

Καλοδήμος Δ.