Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ 2013-2014

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης (Δελτίου Τύπου)

Αρχείο 1 : Εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2013-2014.

Αρχείο 2 : Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Υποψήφιο Μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Αρχείο 3 : Αίτηση Υποψηφίου για Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Πατήστε πάνω στα αντίστοιχα αρχεία.