Σύστημα πληροφόρησης μεταπτυχιακών σπουδών Ελλάδας

To Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ έχει αναπτύξει μια αξιόλογη εφαρμογή όπου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά Τμήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το:
-φορέα υλοποίησης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
-γνωστικό αντικείμενο (οικονομικές επιστήμες, τεχνολογικές επιστήμες κ.λ.π.)
-καθεστώς οργάνωσης – λειτουργίας(αυτόνομο, διατμηματικό κ.λ.π.)
-οικονομικό καθεστώς (με δίδακτρα ή δωρεάν)
ή και με συνδυασμό των ανωτέρω κριτηρίων.

http://career.duth.gr/postgrads/

Ένα μεγάλο μπράβο στη εξαιρετική δουλειά που κάνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ χρόνια τώρα!

Καλοδήμος Δ.