Δωρεάν φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ

Ο Υπουργός Παιδείας Κος Αρβανιτόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή 18-7-2013 μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Αυξάνουμε την δυναμικότητα φοίτησης των Δημοσίων ΙΕΚ από 10.00 σε 15000, με παράλληλα καθολική κάλυψη των διδάκτρων.
Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι εδώ και 3 χρόνια κάθε εκπαιδευόμενος σε Δημόσιο αλλά και σε Ιδιωτικό ΙΕΚ επιχορηγείται με 630€ το εξάμηνο. Όσο δηλαδή είναι τα δίδακτρα στο Δημόσιο ΙΕΚ και ένα μέρος των διδάκτρων των ιδιωτικών ΙΕΚ.
Από τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά και κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου έως το 2020, η επιδότηση διδάκτρων θα αποδίδεται σε όλους τους σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ, και στην περίπτωση που θα μένουν κάποιοι αναξιοποίητοι πόροι, θα ενισχύονται οι σπουδαστές των Ιδιωτικών ΙΕΚ, με κοινωνικά κριτήρια αυστηρά και μόνο σε ειδικότητες αιχμής που στην περιοχή τους δεν θα παρέχουν τα Δημόσια ΙΕΚ.
Άρα δημόσια δωρεάν παιδεία και στα δημόσια ΙΕΚ. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους επιχείρησαν να συκοφαντήσουν τις προθέσεις και να διαστρεβλώσουν τις επιλογές μας.”

πηγή

Σχόλιο του διαχειριστή: Μέχρι σήμερα ισχύει η εξής παράλογη κατάσταση. Τα Δίδακτρα στα ΙΕΚ του Υπουργείου Εργασίας είναι 45 ευρώ/εξάμηνο και στα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας 367 ευρώ/εξάμηνο για Έλληνες και πολίτες της Ε.Ε.

Καλοδήμος Δ.