Η αναλυτική κατανομή των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές. Σύγκριση εισακτέων 2013 & 2012

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών – Σπουδαστριών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ έτους 2013-2014
εδώ .
Όπως προκύπτει από το παρακάτω πίνακα η μείωση 30% δεν είναι η ίδια σε όλες τις Σχολές. Αντίθετα έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές που ξεκινούν από +1% μέχρι -58% (εάν δεν λαμβάνουμε υπόψιν τις  δύο σχολές που δεν πήραν καθόλου εισακτέους.)

stratos_12_13