Αλλαγές σε 10 ΤΕΙ με νέο Προεδρικό Διάταγμα

Πρόσθετες αλλαγές στην οργάνωση και τη δομή των ΤΕΙ επιφέρει το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» για τη συγχώνευση και κατάργηση ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Οι αλλαγές αφορούν συνολικά δέκα ΤΕΙ, καθώς με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο Ε’ τμήμα του ΣτΕ – για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία – επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε δέκα Προεδρικά Διατάγματα από τα συνολικά 36 Προεδρικά Διατάγματα που είχαν δημοσιευθεί πριν από 50 μέρες.

Οι τροποποιήσεις και αλλαγές που επέρχονται είναι στα εξής ΠΔ:

1) Μετονομασίας Σχολής και τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης τμημάτων – συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας (ΠΔ 95/2013).

2) Συγχώνευσης Σχολών – μετονομασίας τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΠΔ 82/2013).

3) Μετονομασίας τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτήματος – κατάργησης τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά (ΠΔ 69/2013).

4) Μετονομασίας του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – συγχώνευσης – κατάργησης τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔ 102/2013).

5) Συγχώνευσης ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου – μετονομασίας Σχολής και τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 94/2013).

6) Μετονομασίας του ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας – μετονομασίας Σχολής και τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΠΔ 83/2013).

7) Συγχώνευσης ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – ίδρυσης Σχολής – ίδρυσης τμήματος – συγχώνευσης Σχολών – μετονομασίας και συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΠΔ 100/2013).

8) Μετονομασίας του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – μετονομασία Σχολής και τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – ίδρυσης Σχολής – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΔ 87/2013).

9) Μετονομασίας Σχολής και τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – ίδρυσης Σχολής – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔ 90/2013) και

10) Μετονομασίας του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου – μετονομασίας Σχολής – μετονομασίας τμημάτων – συγχώνευσης τμημάτων – κατάργησης παραρτημάτων και τμημάτων – ίδρυσης Σχολής – συγκρότησης Σχολών του ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΠΔ 91/2013).

πηγή: ΑΠΕ