Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πατήστε εδώ για την Υπουργική Απόφαση

Σχόλια του διαχειριστή:
1] Φέτος ο νόμος έχει αλλάξει. Οι αλλαγές είναι στο άρθρο 38 του νόμου 4115/2013.
Χρήσιμο είναι να συμβουλευτείτε και το νόμο 3708/2008
2]Οι αθλητές με διακρίσεις για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Καλοδήμος Δ.