Ελλαδίτες που έχουν εξασφαλίσει θέση στα δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου με την Α κατανομή.

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια του διαχειριστή:
-Η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Ελλήνων υποψηφίων (Ελλαδίτες) γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και όχι με τα μόρια όπως στα ΑΕΙ της Ελλάδας.
-Στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου έχουμε εισαγωγή με  Α & Β κατανομή

Καλοδήμος Δ.