Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ΑΕΙ & ΤΕΙ

-Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, του
Τμήματος Μηχανολογίας και του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τίτλο: «Ενεργειακά Συστήματα».
-Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη»
πατήστε εδώ

-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής».
-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας».
-Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας.
-Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής».
πατήστε εδώ