Στατιστικά Πανελλαδικών 2013

συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.988 (77.814 με το 90%, 14.296 με το 10%, 12.878 με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 116.173.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 71.761, εκ των οποίων έκαναν χρήση των ειδικών περιπτώσεων 12.139, ενώ το 2012 εισήχθησαν 80615.

Φέτος έμειναν 836 κενές θέσεις (509 με το 90%, 125 με το 10% και 202 με την κατηγορία των ΕΠΑΛ  ΟΜΑΔΑ Α΄). Το 2012 είχαν μείνει 1.150 κενές θέσεις.
πατήστε εδώ για να δείτε όλο το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

pe_2013_yp_epit

 

Εντύπωση προκαλεί ότι το ποσοστό επιτυχίας στα ΑΕΙ είναι 54% ενώ στα ΤΕΙ 20%!

ΒΑΣΕΙΣ
Σε 338 σχολές είχαμε πτώση των βάσεων
Σε 125 σχολές είχαμε πτώση  μεγαλύτερη από 1000 μόρια!
Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις 90% της Γενικής Σειράς που είχαμε πτώση βάσεων.

Σε 96 σχολές είχαμε άνοδο των βάσεων.
Πατήστε εδώ για να δείτε τις βάσεις 90% της Γενικής Σειράς που είχαμε άνοδο βάσεων.

Σε 28 σχολές οι βάσεις έμειναν σταθερές

Σύγκριση βάσεων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών:
πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα

Διαφορές πρώτου και τελευταίου εισακτέου ανά σχολή:
Πατήστε εδώ για να δείτε τη διαφορά σε μόρια πρώτου και τελευταίου εισακτέου ανά σχολή καθώς και τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν τα μόρια του τελευταίου εισακτέου συγκρινόμενα με τα μόρια του πρώτου. Τα μόρια παραπάνω αναφέρονται στη Γενική Σειρά της Κατηγορίας 90%.

1. ΣΧΟΛΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ.

  1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
  2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90%
  3. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10%
  4. Ημερήσια ΕΠΑΛ(Α)
  5. Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α)

 2. ΣΧΟΛΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2013-2012.

  1. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90%
  2. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10%
  3. Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛ(Α)    

Για το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Καλοδήμος Δ.