Προτάσεις για το “Νέο Λύκειο” .

Επιστολή στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ του κ. Γιάννη Βλαχάκη, μηχανολόγου-μηχανικού, από το Ηράκλειο Κρήτης.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης στη χώρα και όχι μόνο είναι: 1. Διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων για το Γενικό Λύκειο. 2. Επαγγελματικό Τεχνικό Λύκειο μαθητείας (πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις) από την Α’ Τάξη. 3. Αύξηση σταδιακά του αριθμού των μαθητών και μαθητριών του Επαγγελματικού Τεχνικού Λυκείου τουλάχιστον στο 50% του γενικού μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
“Οπως είχε τονίσει η πρώην υπουργός Παιδείας κυρία Διαμαντοπούλου: «Ο μέσος όρος των μαθητών στην Ευρώπη είναι 50% στα τεχνικά λύκεια, 50% στα γενικά λύκεια. Στη Γερμανία είναι 70%-30%, με 70% στα τεχνικά. Στην Ελβετία είναι 75% στα τεχνικά, 25% στα γενικά. Τα τεχνικά σχολεία, τα τεχνολογικά λύκεια – όπως θέλουμε να τα ονομάσουμε – είναι κατ’ εξοχήν ένας χώρος γενικής Παιδείας, που όμως δίνει επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μετά μπορούν να βρουν δουλειά».
Δεν αναφέρεται όμως στο κομβικό σημείο, που είναι ο τρόπος κατάταξης των μαθητριών και των μαθητών στους διαφόρους τύπους Λυκείου. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, στα περισσότερα κρατίδια από την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού σχολείου γίνεται κατάταξη των παιδιών, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις κλίσεις τους, σε τρία διαφορετικά είδη σχολείου (Gymnasium, Realschule, Hauptschule). Τα παιδιά ανάλογα με τις επιδόσεις τους στη συνέχεια είναι δυνατόν να αλλάξουν τύπο σχολείου. Στα Πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να πάνε μόνο τα παιδιά του Gymnasium. Από το Realschule και το Hauptschule οδηγούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στην Ελλάδα τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν αν θα πάνε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό, με συνέπεια να παρακολουθούν ελάχιστα παιδιά το Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 25 ατόμων, τα 5 με 10 παιδιά να έχουν τρομακτικές ελλείψεις στα μαθηματικά και στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να γίνει μάθημα υψηλού επιπέδου για το τμήμα. Στα δε Επαγγελματικά Λύκεια εγγράφονται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις χαμηλότερες επιδόσεις συνήθως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα επαγγελματική εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου και τεχνίτες χαμηλού επιπέδου.
Είναι προβληματική όμως και η κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εισάγονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ σπουδαστές και σπουδάστριες πολύ χαμηλού επιπέδου.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία επιχειρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική, αν δεν προβλέψει έναν τρόπο κατάταξης στα λύκεια της χώρας. Θα πρέπει να γίνεται στην Τρίτη Γυμνασίου επιλογή των παιδιών που πραγματικά μπορούν να φοιτήσουν στο Γενικό Λύκειο και στη συνέχεια να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και τα υπόλοιπα παιδιά να συνεχίζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους σε σύγχρονα τεχνολογικά λύκεια με σύστημα μαθητείας».