Υποτροφίες του ΙΚΥ για το CERN

εδώ

Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής».
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών («CERN»), στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες «σπουδαστές» και «ερευνητές» με τίτλο: «ΙΚΥ−CERN Student and Fellowship Programmes».

Τα σχόλια είναι κλειστά.