ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2013-14 Εκτύπωση

06-09-2013

Απο τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ανακοινώθηκε την 06-09-2013 ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ έτους 2013-14 προς υγειονομική εξέταση καθώς και ο συνολικός πίνακας υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 2013-14 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ