ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) & ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Η Υ.Α για τα ΙΕΚ εδώ
Η Υ.Α για τα ΣΕΚ εδώ

Για τις Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. 2013-2014 πατήστε εδώ

Αναζήτηση Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ εδώ

Για τις Ειδικότητες Σ.Ε.Κ. 2013-2014 πατήστε εδώ

Για τα Επαγγέλματα και Επίπεδα εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Για το Εκπαιδευτικό σύστημα πατήστε εδώ *
*Σχόλιο του διαχειριστή : το Εκπαιδευτικό σύστημα που παρουσιάζεται εδώ από το Υπουργείο Παιδείας έχει συμπληρωθεί:
Υπάρχει δυνατότητα από την Α ΕΠΑΛ να συνεχίσεις στη Β ΓΕΛ