Προκήρυξη για 7.400 θέσεις κοινωφελούς εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί για 6,5 μήνες. Τα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Οι Φορείς Επίβλεψης ορίζονται σύμφωνα με το Ν.4152/2013 και την υπ’ αρ. 324641/Οικ31574/26-8-2013 Κ.Υ.Α και έχουν την αρμοδιότητα για την πρόσληψη και απασχόληση του προσωπικού, καθώς και για την πιστοποίηση της απασχόλησής τους, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό–ασφαλιστικό κόστος από τον ΟΑΕΔ.

Οι διατιθέμενες θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Ψυχολόγοι 1.250
Κοινωνικοί λειτουργοί 1.250
Βοηθητικό προσωπικό ΑμεΑ 800
Επιστάτες 1.050
Καθαριστές 2.050
Λογοθεραπευτές 80
Εργοθεραπευτές 70
Σχολικοί νοσηλευτές 90
Φυσικοθεραπευτές 60
Τραπεζοκόμοι 600
Οδηγοί σχολικών 50
Συνοδοί 50

Πατήστεεδώ

1 σκέψη στο “Προκήρυξη για 7.400 θέσεις κοινωφελούς εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας.

  1. Καλησπέρα! Ποιος θα μπορούσε να μου απαντήσει με ευκρίνεια που ακριβώς πρέπει να καταθέσουμε τα χαρτιά μας, που θα πρέπει να κάνουμε αίτηση για την (ενδεχόμενη ίσως) πρόσληψη; Τις τελευταίες μέρες γίνεται μόνο αναφορά στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας,αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως διευκρίνηση για τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουμε!

Τα σχόλια είναι κλειστά.