Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών

20-12-13 Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 31-03-2014)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για την αίτηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» (αιτήσεις μέχρι και τις 07-04-2014)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για την αίτηση για τους προπτυχιακούς φοιτητές πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΖΑΧΟΥ» (αιτήσεις μέχρι και τις 11-03-2014)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για την αίτηση για τους προπτυχιακούς φοιτητές πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης δεκαεννέα (19) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» (αιτήσεις μέχρι και τις 24-04-2014)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για την αίτηση για τους προπτυχιακούς φοιτητές πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

20-12-13 Προκήρυξη διαγωνισμού χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ» (αιτήσεις μέχρι και τις 20-30-2014)
Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για την αίτηση για τους προπτυχιακούς φοιτητές πατήστε εδώ.
Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.