Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ (225)

Από το Μάιο  του 2021 το Τμήμα μετονομάσθηκε σε Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 225
Ίδρυμα: ΕΜΠ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 14.81
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.survey.ntua.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1248/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[9] [ΒΥ] ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ
[8] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ II (ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ κ ΟΡΓΑΝΑ)
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ III (ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΑΞΕΙΣ)
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ V (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙV (ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[9] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
[8] [ΒΥ] ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ κ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
[9] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[9] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[2] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ κ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙV ( KAΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ )
[7] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ)
[8] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙΙ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ)
[1] [ΒΥ] ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
[8] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[9] [ΒΥ] ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ κ ΟΠΤΙΚΗ)
[5] [ΒΥ] ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ)
[2] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι (ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
[7] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
--------------------------------- [ το ΦΕΚ ] 1. Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και το oμώνυμο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής, χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.
2. Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που
χορηγούνται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

 

Τι κάνει ο ΑΤΜ
O Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).
Επαγγελματική Μονογραφία

Πότε παίρνει το δίπλωμά του
Tο δίπλωμα του A.T.M. χορηγείται μετά πέντε έτη σπουδών. Mετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών.

Ποιά αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν
Untitled Document
Σύνολο=2

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
225 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 14775 635 80 0 5 0 εδώ Inf Math OS
227 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 12.47 12960 380 90 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 170 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1815 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Ποιά είναι τα αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

1. Ως αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την πρωτογενή γεωμετρική τεκμηρίωση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, με την καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση, σχεδιασμό, διαχείριση, επέμβαση και κατασκευή στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμβάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έργων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνονται:
α. Βασικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική.
β. Τεχνικές Υλικών.
γ. Πληροφορική και Γεωπληροφορική.
δ. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών πληροφοριών.
ε. Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση.
στ. Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Κυκλοφορική Τεχνική.
ζ. Υδραυλική, Υδρολογία.
η. Περιβαλλοντική Μηχανική.
θ. Διαχείριση Περιβάλλοντος.
ι. Χωροταξία, Πολεοδομία.
ια. Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
ιβ. Οργάνωση και Διοίκηση.

2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:
α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.
β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
δ. Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
ε. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
στ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
ζ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
η. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
θ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
ι. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
ια. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
ιβ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
ιγ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
ιδ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
ιε. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
ιστ. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
ιζ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
ιη. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
ιθ. Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
κ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
κα. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
κβ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
κγ. Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων.
κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
κστ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
κζ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
κη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης.
κθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)