Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ (225)

Από το Μάιο  του 2021 το Τμήμα μετονομάσθηκε σε Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 225
Ίδρυμα: ΕΜΠ
Site: https://www.survey.ntua.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17350
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14775
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 79
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 80
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 68
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 69
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 17
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16410
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15290
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 4
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 1
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[1] [ΒΥ] ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
[2] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι (ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ II (ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ κ ΟΡΓΑΝΑ)
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ κ ΟΠΤΙΚΗ)
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ III (ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΑΞΕΙΣ)
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙV (ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[5] [ΒΥ] ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ)
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ V (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ κ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
[7] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ)
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[7] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙΙ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ)
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
[9] [ΒΥ] ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[9] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[9] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ κ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
[9] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙV ( KAΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ )
[9] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
[9] [ΒΥ] ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
--------------------------------- [ το ΦΕΚ ] 1. Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και το oμώνυμο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής, χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.
2. Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που
χορηγούνται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

 

Τι κάνει ο ΑΤΜ
O Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).
Επαγγελματική Μονογραφία

Πότε παίρνει το δίπλωμά του
Tο δίπλωμα του A.T.M. χορηγείται μετά πέντε έτη σπουδών. Mετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών.

Ποιά αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν
Untitled Document
Σύνολο=2

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
225 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 14775 635 79 -1 5 0 εδώ Inf Math OS
227 -ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 12.47 12960 380 90 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 169 -1 -1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1815 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Ποιά είναι τα αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

1. Ως αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την πρωτογενή γεωμετρική τεκμηρίωση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, με την καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση, σχεδιασμό, διαχείριση, επέμβαση και κατασκευή στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμβάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έργων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνονται:
α. Βασικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική.
β. Τεχνικές Υλικών.
γ. Πληροφορική και Γεωπληροφορική.
δ. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών πληροφοριών.
ε. Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση.
στ. Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Κυκλοφορική Τεχνική.
ζ. Υδραυλική, Υδρολογία.
η. Περιβαλλοντική Μηχανική.
θ. Διαχείριση Περιβάλλοντος.
ι. Χωροταξία, Πολεοδομία.
ια. Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
ιβ. Οργάνωση και Διοίκηση.

2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:
α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.
β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
δ. Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.
ε. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.
στ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.
ζ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.
η. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
θ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
ι. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
ια. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
ιβ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
ιγ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
ιδ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
ιε. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
ιστ. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).
ιζ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.
ιη. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
ιθ. Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
κ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.
κα. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων.
κβ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
κγ. Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων.
κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
κστ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.
κζ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
κη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης.
κθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 21 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 23 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου, 2016