Τα ονόματα των υποψηφίων και τα προγράμματα των Προκαταρκτικών εξετάσεων για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

ΣΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ

ΣΜΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015  εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ  εδώ

ΣΜΥΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ

Αεροπορία (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ):
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ

ΣΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ  εδώ
ΟΔΗΓΙΕΣ εδώ

ΣΑΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ

ΣΝΔ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2015 εδώ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + eighteen =

Print This Post Print This Post