Η Νομική του ΕΚΠΑ στις 300 καλύτερες του κόσμου

Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 300 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ανάμεσα στις 300 καλύτερες Νομικές Σχολές στον Κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη της QS (Quacquarelli Symonds)

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/law-legal-studies

 

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στις 300 καλύτερες Νομικές Σχολές του Κόσμου. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή και επιστημονικό αντικείμενο του έγκυρου οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds), η οποία δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρεςη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου βρίσκεται στις θέσεις 251-300 παγκοσμίως (230η στον κόσμο και 109η στην Ευρώπη).Παράλληλα βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών στην Ελλάδα, όντας η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην συγκεκριμένη παγκόσμια κατάταξη.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό  τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη. Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτούνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Μεταξύ 2015 και 2019 η QS συγκέντρωσε πάνω από 95.000 ερωτηματολόγια ακαδημαϊκών  από όλο τον κόσμο.Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νομικών σχολών  για το 2020  είναι  50%.
  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών:  Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 45.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2015 και 2019. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook, η Google, ηWells Fargo, η Bank of Americaκ.α Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις νομικές σχολές είναι 30%.
  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό καθηγητών και ερευνητών. Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νομικών σχολών  για το 2020 είναι 5%.
  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις.Το βάρος του συγκεκριμένου  κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των νομικών σχολών  για το 2020  είναι 15%.

 

Πίνακας 1: Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ στην κατάταξη της QS

ΕΤΟΣ ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΦΗΜΗ ΦΗΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΕΡΟ-ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ H-INDEX Συνολική Βαθμολογία
2020 251-300 56,4 57,8 66,8 55,9 57,3
2019 251-300 57,2 57,6 63,6 53 57
2018 251-300 51,4 60,8 69,8 45,6 54,3
2017 251-300 44,9 60,5 69,9 55,3 52,39

Πηγή: Ιστοσελίδα και  Εκθέσεις της QS (Quacquarelli Symonds)

 

Στον πίνακα 1, στον οποίο αποτυπώνεται η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, την τελευταία τετραετία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100. Με βάση την εικόνα της τριετίας, φαίνεται η ανοδική πορεία της Σχολής, η οποία την τετραετία 2017-2020 αύξησε τη συνολική βαθμολογία της κατά 9,37%. Επιπροσθέτως είναι εμφανής η βελτίωση της ακαδημαϊκής φήμης της Σχολής, με την βαθμολογία της στο συγκεκριμένο κριτήριο να αυξάνεται κατά 25,6% σε σχέση με το 2017. Παρά την οικονομική κρίση οι εργοδότες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ,  η οποία διατηρεί την 1η θέση στην προτίμηση των εργοδοτών στην Ελλάδα.

 

Με βάση τα στοιχεία του QS, οι δέκα καλύτερες νομικές σχολές στον κόσμο για το 2020 είναι οι εξής:

1. Harvard University (100)
2. University of Oxford (97.2)
3. University of Cambridge (97)
4. Yale University (88.9)
5. Stanford University (92.2)
6. London School of Economics and Political Science (90.4)
7. University of California, Berkeley (90.2)
8. Columbia University (89.8)
9. The University of Melbourne (87.9)
10. New York University (89)

πηγή: ΕΚΠΑ

Προσθήκη του Διαχειριστή: Στην Ευρώπη  σε 138 νομικές  η Νομική του ΕΚΠΑ είναι 15 θέσεις πριν την τελευταία. H Ευρωπαϊκή λίστα : top-uni-law-2020

 

© 2020, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!