Ποια μαθήματα απαιτούνται για την εισαγωγή στις Ιατρικές Σχολές της Αγγλίας

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

What A-Levels Do You Need to be a Doctor?⠀

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω  πίνακα ότι για την εισαγωγή στις Ιατρικές Σχολές τα συνήθη μαθήματα είναι η Χημεία και η Βιολογία. Όμως υπάρχουν και ιατρικές που μπορείς να επιλέξεις και εναλλακτικά μαθήματα όπως η Φυσική και τα Μαθηματικά.
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω  πίνακα ότι για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Οξφόρδης γίνεται αποδεκτή εναλλακτικά Βιολογία ή Φυσική ή Μαθηματικά, με απαραίτητη τη Χημεία (Chemistry and at least one of Biology, Physics or Maths). Η συγκεκριμένη Ιατρική Σχολή κατατάσσεται πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη ιατρικών σχολών (πηγή: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-medicine).

 

Σχολιάστε

three × five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here