Πότε διαγράφεται ένας φοιτητής λόγω χρόνου σπουδών

Η φοίτηση με τον νέο νόμο

Πλέον, όπως προβλέπεται από τον νέο νόμο, οι φοιτητές θα μπορούν να παρατείνουν τις σπουδές τους ώσπου να πάρουν πτυχίο κατά τέσσερα εξάμηνα. Ετσι, όσοι σπουδαστές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά θα
μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των σχολών τους 12 εξάμηνα – στην περίπτωση που η σχολή τους έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια – και 14 εξάμηνα – στην περίπτωση που η διάρκεια σπουδών στο τμήμα τους είναι πέντε χρόνια.
Οσοι, πάλι, μπαίνουν σε σχολές στις οποίες ο χρόνος φοίτησης ξεπερνά τα πέντε χρόνια, όπως είναι οι
Ιατρικές, θα μπορούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι συνολικά 16 εξάμηνα. (Νόμος 4009/2011 άρθρο 80 )