Κριτήρια μετεγγραφών 2020

άρθρο 75 νόμου 4692/2020

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)  ευρώ,
αβ) Τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),
αγ) Τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) Δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.
Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:
βα) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά
ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,
βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
βδ) Δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

παρουσίαση της συναδέλφου Μαρίας Σαρακίνου

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2020 | 1η Δημοσίευση: 22 Απριλίου, 2020

470 σκέψεις στο “Κριτήρια μετεγγραφών 2020

 1. Γεια σας έδωσα φέτος πανελλήνιες όπου έγραφα 10.130 μόρια και πέρασα στους πολιτικούς μηχανικούς στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όμως θα ήθελα να κάνω μεταγραφή στο ΠΑΔΑ διότι μένω Αθήνα αλλά δεν έχω κάποιες προϋποθέσεις που χρειάζονται για μεταγραφή δηλαδή έχω 0 μόρια πιστεύετε να την δεχτούν;

 2. Καλησπέρα, είμαι δευτεροετής στην αγγλική φιλολογία ΑΠΘ , μπορώ να πάρω μεταγγραφή στο δεύτερο έτος έστω και αν ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη παρά στην Αθήνα;

 3. Καλησπέρα, πέρασα στο πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με 16.910 μορια. Με 8 μορια για μετεγγραφή πιστεύετε ότι είναι αρκετά πιθανό να έρθω στο Μετσόβιο πολυτεχνείο;

 4. Έχω συγκεντρώσει 17025 και θα δηλώσω οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ΟΠΑ (17146 είχε πέρσι). Ο αδερφός μου σπουδάζει ΟΠΑ και εμείς έχουμε μόνιμη κατοικία στην Κρήτη. Σε περίπτωση που δεν περάσω , αν δηλώσω σαν δεύτερη επιλογή οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Πειραιά ή ΠΑΜΑΚ , θα μπορέσω να πάρω μεταγραφή στο ΟΠΑ λόγω του αδερφού μου ;

  • Στο Πειραιά ΟΧΙ
   Τα αντίστοιχα για Αττική είναι:
   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ

 5. Από ΔΕΠΣ ΠΑΜΑΚ με 7.5 μόρια και σπίτι στην Αθήνα μπορώ να πάω στο ίδιο τμήμα στο παντειο?

 6. Γεια σας ο γιός μου περνάει οικονομικών επιστημών Βόλο έχουμε 5μορια λόγο εισοδήματος θέλουμε μεταγραφή για οικονομικό ΑΠΘ έχουμε απόκλιση 1.400 μόρια υπάρχει περίπτωση να γίνει η μεταγραφή

 7. Καλησπέρα ανήκω σε τριτεκνη οικογένεια ,τα αδέρφια μ είναι κάτω των 20 ετών κ δεν μπορώ να καταλάβω τα οικονομικά κ κοινωνικά κριτήρια . Μπορείτε να μου εξηγήσετε; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 8. Η μόνιμη κατοικία μας είναι Αθήνα. Η κόρη μου μπορει να πάρει μετεγγράφη από Ηράκλειο βιολογίας Αθήνα βιολογία με 5,5 μορια, τρίτεκνη οικογενεια και αδερφό που ήδη σπουδάζει ΕΚΠΑ;

 9. Καλησπέρα.Είμαι μητέρα 2 ανήλικων και προκείται να δώσω φέτος πανελλήνιες,υπάρχει πουθενά αναφορά για μοριοδότηση για μετεγγραφή λόγω μητρότητας;

  • ΔΕΝ υπάρχει πουθενά αναφορά για μοριοδότηση για μετεγγραφή λόγω μητρότητας. Αν έχετε τα απαραίτητα 2750 μόρια από τη σχολή της μετεγγραφής έχετε πολλές πιθανότητες με τα άλλα κριτήρια
   https://sep4u.gr/metegrafes/

Τα σχόλια είναι κλειστά.