Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο νόμος για τις μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2 σκέψεις στο “Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο νόμος για τις μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν

  1. Καλησπέρα σας,

    η διάταξη αυτή σημαίνει ότι διαιρούμε το σύνολο των εισοδημάτων της οικογένειας με το πλήθος των ατόμων της οικογένειας και το ποσό αυτό πρέπει να είναι μικρότερο από 12500.

    Έχω καταλάβει σωστά;

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.