Η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε 7 Διεθνείς Κατατάξεις (ΑΔΙΠ 2019)

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στις Διεθνείς Κατατάξεις

Την τελευταία δεκαετία έχει εμφανισθεί ικανός αριθμός διεθνών οίκων που επιχειρούν να κατατάξουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου χρησιμοποιώντας κριτήρια και μεθοδολογίες που διαφέρουν μεταξύ τους και φυσικά καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, επειδή οι μεθοδολογίες δημοσιοποιούνται και βασίζονται σε κατά το πλείστον αντικειμενικά και δημόσια δεδομένα, οι αξιολογήσεις αυτές βαθμιαία κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας. Παρά το γεγονός ότι γενικά ευνοούνται τα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια για διάφορους λόγους, όπως η διάδοση της αγγλικής γλώσσας ως lingua franca, η γενικευμένη αποδοχή τους και η δημοσιότητα που απολαμβάνουν δεν μας επιτρέπει να τις αγνοούμε. Διαμορφώνουν εικόνες και τάσεις με διεθνή απήχηση και όσο περνούν τα χρόνια καθίστανται πιο αξιόπιστες. Οι ως άνω διεθνείς κατατάξεις δίνουν αντικειμενικά στοιχεία που είναι χρήσιμα σε αξιολογήσεις ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλην όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι ιδιαιτερότητες των εκάστοτε ιδρυμάτων σχετικά με το αντικείμενό τους, την τοποθεσία τους, την κατάσταση της χώρας στην οποία εδράζονται και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, τη γλώσσα στην οποία παρέχεται η εκπαίδευση και γίνονται επιστημονικές δημοσιεύσεις, τον ερευνητικό ή όχι χαρακτήρα τους, την απορρόφηση των αποφοίτων από την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας, τη δυνατότητα συλλογής ποσοτικών δεδομένων για την επιστημονική παραγωγή κλπ.
Η ΑΔΙΠ παρακολουθεί την πορεία των ελληνικών ΑΕΙ στις κυριότερες διεθνείς κατατάξεις, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε δημοσιεύσει τις θέσεις τους. Στον Πίνακα 28 παρουσιάζουμε τις θέσεις στις οποίες εμφανίστηκαν το 2019 τα ελληνικά ιδρύματα σε επτά από τις πιο έγκυρες κατατάξεις:
1. Top Universities (QS) 119
2. Academic Ranking of World Universities (ARWU) 120
3. World University Rankings (Times Higher Education – THE) 121
4. Scimago Institutional Rankings (SCIMAGO) 122
5. University Ranking by Academic Performance (URAP) 123
6. Webometrics, Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (Top GS) 124
7. Webometrics 2020 125
Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και απλής παρουσίασης των διεθνών κατατάξεων. Στα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσει μια πιο κριτική ανάλυση, αξιολόγηση της πορείας των ιδρυμάτων, σε βάθος ανάλυση των μετρικών (π.χ. ανά μέλος ΔΕΠ), καθώς και παρουσίαση κατατάξεων ανά επιστημονική περιοχή ή επίπεδο σπουδών (π.χ. στα μεταπτυχιακά).

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com