Μηχανογραφικό

[κωδικό][ΒΑΘ][πεδία][τμήμα] [127][ΑΕΙ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[129][ΑΕΙ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[225][ΑΕΙ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[227][ΑΕΙ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[353][ΑΕΙ][3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) – ΔΠΘ
[326][ΑΕΙ][3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[637][ΤΕΙ][3] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[639][ΤΕΙ][3] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[627][ΤΕΙ][3] ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[614][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) – ΑΣΤΕ
[613][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) – ΑΣΤΕ
[327][ΑΕΙ][2,3] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[869][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – Αστ. Σχολή
[872][ΑΣΤ][1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) – Αστ. Σχολή
[851][ΣΤΡ][3] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[342][ΑΕΙ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[528][ΤΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[231][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[236][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[233][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[779][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[234][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[232][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[370][ΑΕΙ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[870][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ – Αστ. Σχολή
[176][ΑΕΙ][1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[599][ΤΕΙ][1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[601][ΤΕΙ][1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[277][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[282][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[279][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[281][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[280][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[336][ΑΕΙ][2,4] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[325][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[284][ΑΕΙ][2,3] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[131][ΑΕΙ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[133][ΑΕΙ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[135][ΑΕΙ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[137][ΑΕΙ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[356][ΑΕΙ][2] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[310][ΑΕΙ][2,4] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[285][ΑΕΙ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[287][ΑΕΙ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[283][ΑΕΙ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[273][ΑΕΙ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[360][ΑΕΙ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[274][ΑΕΙ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[186][ΑΕΙ][1] ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[521][ΤΕΙ][2,4] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΙ Αθήνας
[517][ΤΕΙ][2,4] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΤΕΙ Αθήνας
[212][ΑΕΙ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) – ΔΠΘ
[275][ΑΕΙ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[550][ΤΕΙ][2,3] ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[553][ΤΕΙ][2] ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[551][ΤΕΙ][2,3] ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[124][ΑΕΙ][1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[633][ΤΕΙ][3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΙ Αθήνας
[667][ΤΕΙ][3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΙ Αθήνας
[147][ΑΕΙ][1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[719][ΤΕΙ][3] ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[747][ΤΕΙ][3] ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[628][ΤΕΙ][3] ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) – ΤΕΙ Κρήτης
[271][ΑΕΙ][2,3] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[368][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[580][ΤΕΙ][4] Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[150][ΑΕΙ][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[161][ΑΕΙ][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[179][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[355][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[604][ΤΕΙ][4] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Πειραιά
[602][ΤΕΙ][4] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ηπείρου
[631][ΤΕΙ][4] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας – ΤΕΙ Αθήνας
[594][ΤΕΙ][4] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[584][ΤΕΙ][4] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[751][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) – ΤΕΙ Κρήτης
[585][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Αθήνας
[603][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Αθήνας
[734][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[770][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[610][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Ηπείρου
[593][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης
[611][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Κρήτης
[777][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[605][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[587][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[596][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[591][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[609][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[764][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[771][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[765][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[352][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[766][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[715][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Πειραιά
[595][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[320][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[346][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[740][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[549][ΤΕΙ][4] Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[755][ΤΕΙ][4] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[756][ΤΕΙ][4] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[240][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[154][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[174][ΑΕΙ][1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[497][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας) – ΑΣΠΑΙΤΕ
[507][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας) – ΑΣΠΑΙΤΕ
[477][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας) – ΑΣΠΑΙΤΕ
[776][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας) – ΑΣΠΑΙΤΕ
[106][ΑΕΙ][1] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[581][ΤΕΙ][4] Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα) – ΤΕΙ Αθήνας
[148][ΑΕΙ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[153][ΑΕΙ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[294][ΑΕΙ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[324][ΑΕΙ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[200][ΑΕΙ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[372][ΑΕΙ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[328][ΑΕΙ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[288][ΑΕΙ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[216][ΑΕΙ][2,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[401][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[403][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[404][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[402][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΑΠΘ
[405][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[323][ΑΕΙ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[134][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[136][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[250][ΑΕΙ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[162][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[619][ΤΕΙ][3] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[519][ΤΕΙ][2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[750][ΤΕΙ][2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[801][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[806][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[335][ΑΕΙ][2,4] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[246][ΑΕΙ][2] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[217][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[220][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[219][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[223][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[331][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[221][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[491][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[493][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[495][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[489][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[487][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[483][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[499][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[501][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[505][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[705][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[503][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[709][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) – ΤΕΙ Κρήτης
[146][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[362][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[169][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[168][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[101][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[103][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[780][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
[384][ΑΕΙ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) – ΑΣΚΤ
[295][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[302][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[304][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[297][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[301][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[300][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[299][ΑΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[831][ΣΤΡ][3] ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[621][ΤΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[623][ΤΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[625][ΤΕΙ][3] ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[827][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[821][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[826][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[183][ΑΕΙ][1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[145][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[110][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[112][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[114][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[116][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[108][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[173][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΚΠΑ
[104][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[177][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[182][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[163][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[701][ΤΕΙ][2,4] ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[165][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[167][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[343][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΠΘ
[373][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΔΠΘ
[661][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[643][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[641][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[105][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[187][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[159][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[126][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[348][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[149][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[307][ΑΕΙ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[308][ΑΕΙ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[841][ΣΤΡ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[696][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[731][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[347][ΑΕΙ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[772][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) – ΤΕΙ Κρήτης
[561][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[337][ΑΕΙ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[569][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[773][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[565][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[774][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[559][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς) – ΤΕΙ Πειραιά
[775][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) – ΤΕΙ Ηπείρου
[575][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[577][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[620][ΤΕΙ][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[663][ΤΕΙ][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[618][ΤΕΙ][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[243][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[245][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[249][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[247][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[252][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[251][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[248][ΑΕΙ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[655][ΤΕΙ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[657][ΤΕΙ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[662][ΤΕΙ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[314][ΑΕΙ][4] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[181][ΑΕΙ][1] ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[720][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[714][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[722][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[480][ΤΕΙ][2,3] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[512][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[272][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[713][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[340][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[215][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[241][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[644][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[222][ΑΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[242][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[224][ΑΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[230][ΑΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[778][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[476][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[214][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[514][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[721][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[344][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[371][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[711][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[710][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[725][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[712][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[724][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[735][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[506][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[723][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[736][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[727][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[529][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[238][ΑΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[737][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[513][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[471][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[532][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) – ΤΕΙ Κρήτης
[363][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[228][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[213][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[209][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[332][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[211][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[210][ΑΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[592][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[473][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[767][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[467][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[465][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[461][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[475][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[479][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[516][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[880][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[879][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[878][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[864][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[862][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[863][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[290][ΑΕΙ][2,3] ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[409][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[408][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[406][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[407][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[511][ΤΕΙ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[229][ΑΕΙ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[811][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[816][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[157][ΑΕΙ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[180][ΑΕΙ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[117][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[119][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[121][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[306][ΑΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[645][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[744][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[653][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[647][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[654][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[652][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[651][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[649][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[190][ΑΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[385][ΑΕΙ][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[303][ΑΕΙ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[305][ΑΕΙ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[836][ΣΤΡ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[629][ΤΕΙ][3] ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[144][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[312][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[315][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[612][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[152][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[867][ΣΤΡ][4] Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[309][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[350][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[311][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[317][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[345][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[97][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[319][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[321][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[361][ΑΕΙ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[718][ΤΕΙ][2,3] ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[752][ΤΕΙ][2,3] ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) – ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης
[635][ΤΕΙ][3] ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[742][ΤΕΙ][3] ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[400][ΑΕΙ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[313][ΑΕΙ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[316][ΑΕΙ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[128][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[142][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[164][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[140][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[130][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[141][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[132][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[143][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[334][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[178][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[156][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[166][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[276][ΑΕΙ][2,3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[333][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[338][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[366][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[99][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[339][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[412][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[330][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[98][ΑΕΙ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[369][ΑΕΙ][2,3] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[107][ΑΕΙ][1] ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[351][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[123][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[125][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[201][ΑΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[208][ΑΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[203][ΑΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[207][ΑΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[205][ΑΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[447][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[451][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[768][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[445][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΤΕΙ Πειραιά
[769][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[509][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ – ΤΕΙ Αθήνας
[443][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ – ΤΕΙ Αθήνας
[510][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[455][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[354][ΑΕΙ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[419][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας – ΑΕΑ
[420][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης – ΑΕΑ
[417][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[418][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[413][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΕΑ
[415][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[416][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[414][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΕΑ
[690][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[694][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[692][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[192][ΑΕΙ][1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑ
[329][ΑΕΙ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[218][ΑΕΙ][2] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[318][ΑΕΙ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[866][ΣΤΡ][1] ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[520][ΤΕΙ][2] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[703][ΤΕΙ][2,4] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) – ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
[522][ΤΕΙ][2,4] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[877][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – Πυροσβεστική
[818][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΕΝ
[817][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΑΕΝ
[876][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – Πυροσβεστική
[555][ΤΕΙ][2,3,4] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[697][ΤΕΙ][2,4] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[716][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[546][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[717][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[515][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[739][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[557][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[757][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) – ΤΕΙ Ηπείρου
[758][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ Κρήτης
[759][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[760][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου
[761][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΤΕΙ Θεσσαλίας
[762][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[748][ΤΕΙ][1,2] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[698][ΤΕΙ][2,4] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[367][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[607][ΤΕΙ][4] Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[375][ΑΕΙ][4] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[188][ΑΕΙ][1] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[289][ΑΕΙ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[291][ΑΕΙ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[293][ΑΕΙ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[846][ΣΤΡ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[109][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[111][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[113][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[189][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[175][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[115][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[102][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[118][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[122][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[120][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[138][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[253][ΑΕΙ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[261][ΑΕΙ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[255][ΑΕΙ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[259][ΑΕΙ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[257][ΑΕΙ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[615][ΤΕΙ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[616][ΤΕΙ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) – ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας
[617][ΤΕΙ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ Θεσ/νίκης
[659][ΤΕΙ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) – ΤΕΙ Στ.Ελλάδας
[518][ΤΕΙ][1,2,4] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ Αθήνας
[263][ΑΕΙ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[270][ΑΕΙ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[265][ΑΕΙ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[269][ΑΕΙ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[267][ΑΕΙ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[235][ΑΕΙ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[237][ΑΕΙ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[239][ΑΕΙ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[155][ΑΕΙ][4] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[741][ΤΕΙ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
[730][ΤΕΙ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
[262][ΑΕΙ][2,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[171][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ – ΕΚΠΑ
[170][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΝΤΕΙΟ
[172][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[151][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[875][ΣΤΡ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ