ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) [125]

[125][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ

;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=69
1 εξ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ι
1 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
1 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)
2 εξ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΙ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2 εξ -ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (19ος – 20ος ΑΙΩΝΑΣ)
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ
2 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
2 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ
2 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ)
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-1950
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ)
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙΙ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
3 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1950-2009.
3 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
4 εξ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Hobbes,Locke,Rousseau)
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Η ΑΡΑΒΟΪΣΛΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (7ος-13ος ΑΙΩΝ.)
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ)
4 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ – ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -EIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΊΑΣ
5 εξ -Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (19ος-20ος αι.)
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (K. MARX)
5 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (19ος-20ος αι.)
5 εξ -ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
5 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
5 εξ -ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
5 εξ -ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ Ι
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ
5 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5 εξ -ΤΕΧΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
5 εξ -ΤΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι
5 εξ -ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
5 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι
6 εξ -ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
6 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6 εξ -ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
6 εξ -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1830-1930)
6 εξ -Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ
6 εξ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
6 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
6 εξ -ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ: ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙKH
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΡΗΤΟΡIΚΗ
6 εξ -ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
6 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
6 εξ -ΤΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΙ
6 εξ -ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
6 εξ -ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ
6 εξ -ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΝΑΖΙΣΜΟΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ
6 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ;

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές

[351][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
[123][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
[125][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •