ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) [138]

[138][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=62
1 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
1 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
1 εξ -Διδακτική Άσκηση
1 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία
1 εξ -Διδακτική της Λογοτεχνίας
1 εξ -Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
1 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
1 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης (Υ)
1 εξ -Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή αισθητική
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
1 εξ -Εισαγωγή στο “Είναι και Χρονος” του Μάρτιν Χάιντεγκερ
1 εξ -Ελεύθερη Βούληση και Ηθική Υπευθυνότητα
1 εξ -Επιστήμη και Θρησκεία στο Διαφωτισμό
1 εξ -Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο: το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος – 1922)
1 εξ -Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο: το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος-1922)
1 εξ -Ηθική Φιλοσοφία
1 εξ -Ηθική Φιλοσοφία και Φεμινισμός
1 εξ -Θέματα Αρχαίας Πολιτικής Φιλοσοφίας
1 εξ -Ι.Καντ: “Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική”
1 εξ -Ιδεαλισμός, Ρεαλισμός και Μυστικισμός
1 εξ -Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας
1 εξ -Καντ: Θεωρητική Φιλοσοφία
1 εξ -Κείμενα του Wittgenstein
1 εξ -Κοινωνιοψυχολογική Ανάπτυξη της Υποταγής
1 εξ -Ντεκάρτ: Μεταφυσικοί Στοχασμοί
1 εξ -Οι ουτοπίες τον 19ο αιώνα
1 εξ -Πολιτική και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ελλάδα
1 εξ -Πολιτική Κοινωνιολογία
1 εξ -Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωραία
1 εξ -Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία: Ισότητα
1 εξ -Τέχνη, Ιστορία και Κριτική
1 εξ -Φιλοσοφία των Εικόνων
2 εξ -Αισθητική και Ηθική
2 εξ -Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
2 εξ -Γκέοργκ Β.Φ.Χέγκελ: Πίστη και γνώση
2 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
2 εξ -Εισαγωγή στην Κριτική Θεωρία
2 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
2 εξ -Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
2 εξ -Ζητήματα γνωσιοθεωρίας στον Γερμανικό Ιδεαλισμό
2 εξ -Ζητήματα Καντιανής Ηθικής
2 εξ -Η Ηθική της Ζωής: Από την Ηθική στη Βιοηθική
2 εξ -Θέματα Φιλοσοφίας του Νου
2 εξ -Θεωρίες για το συναίσθημα
2 εξ -Θεωρίες ταυτότητας και ρύθμιση συναισθημάτων
2 εξ -Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης
2 εξ -Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας
2 εξ -Καντιανή Φιλοσφία της Ιστορίας
2 εξ -Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
2 εξ -Κοινωνική Οικονομιά και Κοινωνική Οργάνωση
2 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
2 εξ -Κοινωνιολογική Θεωρία
2 εξ -Ο εκπαιδευτικός – ερευνητής και το Αναλυτικό Πρόγραμμα
2 εξ -Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική
2 εξ -Παράδοση και Νεωτερικότητα στον ελλαδικό χώρο
2 εξ -Πλάτων: Μενέξενος, Γοργίας, Φαίδρος
2 εξ -Προσωκρατική Μεταφυσική
2 εξ -Ρουσσώ: Λόγος για την Ανισότητα
2 εξ -Σολιψισμός και Αντικειμενοποίηση
2 εξ -Φιλοσοφία της Θρησκείας και Φιλοσοφική Θεολογία
2 εξ -Φυσική και πολιτική θρησκεία στο Διαφωτισμό

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφή:

«Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως σύμβουλοι σε ηθικο-πρακτικά ζητήματα σε επιστημονικά, νοσηλευτικά ή ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. ΔΕΝ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου.

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


Κλάδος ΠΕ02
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!