Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων [185]

[185][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική παιδεία να τους εκπαιδεύει στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης, και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Το Τμήμα Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ιδρύθηκε το 2000 και από το ακαδημαϊκό έτος 2006-007 λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση των Εικαστικών και η κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης σύμφωνα την Υπουργική Απόφαση αριθμ.67344/Β1/22-7-2009 (ΦΕΚ 1476 τ. Β’). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις, η οποία και αναγράφεται στο πτυχίο του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Οι φοιτητές, αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις (μαθήματα κορμού), ακολουθούν μια από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος και καλούνται να κτίσουν πάνω σε αυτές το πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας τα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν την αντίστοιχη κατεύθυνση ώστε να τους προσφέρει την εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής τους.
Ειδικότερα για την κατεύθυνση των Εικαστικών, ο φοιτητής επιλέγει το κύριο εργαστήριο με αυξημένες διδακτικές ώρες, το οποίο πλαισιώνεται από έναν αριθμό αντίστοιχων εργαστηρίων. Το πρόγραμμα σπουδών στη κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών καταρτίστηκε με βάση την αντίληψη ότι ο σύγχρονος καλλιτέχνης πρέπει να έχει επαρκή γνώση βασικών εννοιών της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Επιπροσθέτως, παρακολουθεί μαθήματα που αφορούν την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και τη Διδακτική της Τέχνης.
Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ειδικεύονται στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που καλύπτει την ελληνική και την ευρωπαϊκή τέχνη. Το πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται από συναφή επιστημονικά αντικείμενα, όπως η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις στις τεχνικές της τέχνης παρακολουθώντας υποχρεωτικά και επιλεγόμενα εικαστικά εργαστήρια.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εκπαίδευσή τους στοχεύει σε πολύ ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Το Τμήμα εκπαιδεύει εικαστικούς ή ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης και εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προσφέρει στους αποφοίτους αρκετές επιλογές επαγγελματικής απασχόλησης στο ελεύθερο επάγγελμα.

Εικαστική κατεύθυνση
Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 128 (ΦΕΚ 233/26/11/2012 Τεύχος Πρώτο [λήψη αρχείου]): “Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.” Επίσης, ως εικαστικοί καλλιτέχνες, γραφίστες, στη διαφήμιση και στον χώρο του εντύπου, στη σκηνογραφία, στο animation, στον κινηματογράφο, κλπ

Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης απασχολούνται ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης και ως επιμελητές σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε ιδιωτικού δικαίου φορείς απασχολούνται σε μουσεία, γκαλερί, δημοσιογραφικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ο ΑΣΕΠ εντάσσει τους πτυχιούχους αυτής της κατεύθυνσης στον κωδικό 107. Έτσι, οι απόφοιτοι του  Τμήματος με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Ιστορικών Τέχνης» στο Υπουργείο Πολιτισμού με την προκήρυξη 3Κ/2008 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 226/16-5-2008 [λήψη αρχείου]). Πιο πρόσφατα, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων «ΠΕ Τεκμηριωτών Πολιτιστικού Αποθέματος» στη ΝΕΡΙΤ (Προκήρυξη 1Κ/2014, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 1/23-1-2014 [λήψη αρχείου]).

Σύμφωνα με το Π.Δ. αριθμ.128/26-11-2012, οι φοιτητές του Τμήματος που επέλεξαν Κατεύθυνση Εικαστικών, προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογής)
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (υποχρεωτικό)
3. ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (επιλογής)
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Μάθημα υποχρεωτικό από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Οι φοιτητές των παλιότερων ετών, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών 2005-2006, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3. ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!