Σχολές Τέχνης

409 -Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ
406 -Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
408 -Μουσικών Σπουδών Αθήνας
407 -Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

168 -Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
146 -Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
169 -Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
362 -Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

163-Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
367-Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

384-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)
185-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων -Παν. Ιωαννίνων

ΠΔΑ /ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-[674] Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας [+ΕΙΔ ΜΑΘ]
-[675] Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής [+ΕΙΔ ΜΑΘ]
-[676] Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης [+ΕΙΔ ΜΑΘ]
-[677] Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΔΙΠΑΕ
-[1626] Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) [+ΕΙΔ ΜΑΘ]

ΕΚΠΑ
[1517] Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ψαχνά Ευβοίας)

2 thoughts on “Σχολές Τέχνης

  1. Στις σχολές τέχνης νομίζω πως θα πρέπει να συμπεριλάβετε και το τμήμα “Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας” του Ιονίου Πανεπιστημίου.
    avarts.ionio.gr

    Με εκτίμηση
    Παναγιωτοπούλου Γεωργία
    Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com