Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά (336 )

«Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (336)

http://www.tex.unipi.gr/

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Στόχοι, φιλοσοφία & Επαγγελματικές Προοπτικές

ΣΤΟΧΟΙ

Tο Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Tμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.

Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, μαθηματικών και Kοινωνικο-οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του.
Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορεί ν’ απασχοληθούν κατ’αρχήν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής. Πέρα από αυτό, το πραγματικά σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και ιδιαίτερα το διοικητικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που αποκτούν οι απόφοιτοι, δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης τους σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, επειδή ακριβώς το πλέγμα των γνώσεων που παρέχεται διακρίνεται από ευρύτητα, που επιτρέπει την προσαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στις εκάστοτε απαιτήσεις.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός παραγωγής και διακίνησης, δίκτυα πληροφοριών, νέα υλικά και διεργασίες, συστήματα υποστήριξης / λήψης αποφάσεων κ.α.). καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο σύγχρονο πολύπλοκο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτούν σταθερά θεμέλια και γνώσεις στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.

Κύριος σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, όσο και η ανάπτυξη και μελέτη της τεχνολογίας και των συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση σύγχρονων διοικητικών στελεχών, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίζει επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην καριέρα τους.

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων βάσης, που αναφέρονται στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες καθώς και τεχνολογικών μαθημάτων (Στοιχεία Μηχανών και Τεχνικές Κατεργασίας, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες, Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά), σκοπό έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις τεχνολογικής υποδομής και να τους εξοικειώσει με όλες τις πλευρές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σταθερές αρχές στη λειτουργία του Τμήματος είναι:

Η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και την παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις με μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.
Η συνεχής ανανέωση και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Η αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων ερευνητών, τη διεθνή παρουσία του Τμήματος στις επιστημονικές εξελίξεις και τη συμβολή στις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.
Η συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών εκπαίδευσης.
Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και η επιβράβευση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου όλων των εμπλεκομένων φορέων.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=56
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ I
1 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ II
2 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
2 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ III
3 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
3 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
3 εξ -ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤ.ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
4 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ IV
4 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ
4 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
4 εξ -ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤ.ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ V
5 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
5 εξ -ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
5 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
6 εξ -ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
7 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ VII
7 εξ -ΓΑΛΛΙΚΑ VII
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
7 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΣΥΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι
7 εξ -ΣΥΣΤ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
7 εξ -ΣΥΣΤ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
7 εξ -ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
8 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
8 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (PROD.INNOV.)
8 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
8 εξ -ΣΥΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) II
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
8 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

1 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!