Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά (336 )

336ps

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 336
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΙ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.tex.unipi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 35 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ I
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ II
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ III
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ V
[7] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VII
[8] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VIII
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[5] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΓΑΛΛΙΚΑ VII
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[2] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
[3] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΣΥΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (PROD.INNOV.)
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) II
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤ.ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤ.ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
---------------------------------

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Στόχοι, φιλοσοφία & Επαγγελματικές Προοπτικές

ΣΤΟΧΟΙ

Tο Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας έχει σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Tμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.

Προς το σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, μαθηματικών και Kοινωνικο-οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή. Eπιπλέον εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του.
Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορεί ν’ απασχοληθούν κατ’αρχήν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής. Πέρα από αυτό, το πραγματικά σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και ιδιαίτερα το διοικητικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που αποκτούν οι απόφοιτοι, δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης τους σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, επειδή ακριβώς το πλέγμα των γνώσεων που παρέχεται διακρίνεται από ευρύτητα, που επιτρέπει την προσαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στις εκάστοτε απαιτήσεις.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός παραγωγής και διακίνησης, δίκτυα πληροφοριών, νέα υλικά και διεργασίες, συστήματα υποστήριξης / λήψης αποφάσεων κ.α.). καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο σύγχρονο πολύπλοκο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτούν σταθερά θεμέλια και γνώσεις στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.

Κύριος σκοπός είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, όσο και η ανάπτυξη και μελέτη της τεχνολογίας και των συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση σύγχρονων διοικητικών στελεχών, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίζει επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην καριέρα τους.

Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων βάσης, που αναφέρονται στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες καθώς και τεχνολογικών μαθημάτων (Στοιχεία Μηχανών και Τεχνικές Κατεργασίας, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες, Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά), σκοπό έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις τεχνολογικής υποδομής και να τους εξοικειώσει με όλες τις πλευρές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σταθερές αρχές στη λειτουργία του Τμήματος είναι:

Η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις με σκοπό την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και την παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις με μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.
Η συνεχής ανανέωση και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
Η αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη νέων ερευνητών, τη διεθνή παρουσία του Τμήματος στις επιστημονικές εξελίξεις και τη συμβολή στις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.
Η συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών εκπαίδευσης.
Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και η επιβράβευση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Το πρόγραμμα σπουδών: