ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) [411]

[411][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

;
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
0 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
0 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
0 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
0 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
0 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
0 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
0 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
0 εξ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
0 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0 εξ -ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
0 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ
0 εξ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
0 εξ -ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ
0 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
2 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
2 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2 εξ -ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΠΙΣΤΗΜΗ
2 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
3 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
3 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 εξ -ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4 εξ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4 εξ -ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
4 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
5 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
5 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
5 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
6 εξ -ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
6 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
6 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
7 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7 εξ -ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
7 εξ -ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
7 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ
8 εξ -ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
8 εξ -ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
8 εξ -ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8 εξ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
8 εξ -ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
8 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
8 εξ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΕ;

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές

[351][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
[123][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
[125][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!