Ο νέος χάρτης της απασχόλησης

Ο νέος χάρτης της απασχόλησης σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση
Τι αλλάζει σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση τα επόμενα χρόνια

Μαρία Βασιλείου | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/02/2014 08:00 |εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Εντονες αλλαγές επέρχονται στον χάρτη της απασχόλησης ανά την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Νέες ειδικότητες, αλλά και η στροφή υφιστάμενων σε πιο εξειδικευμένες μορφές δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας, η οποία έχει ήδη υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης και παρατεταμένης ύφεσης. Οι εξελίξεις αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την ανεύρεση εργασίας από εργαζομένους μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι είναι συνήθως λιγότερο ευέλικτοι, αλλά και από ανειδίκευτους. Ομως οι αλλαγές δίνουν ταυτόχρονα την ευκαιρία στους νεότερους, και κυρίως σε χώρες όπως την Ελλάδα, που αναδεικνύονται στους κατεξοχήν χαμένους από τη ραγδαία επιδείνωση της ανεργίας, να προσανατολιστούν σε νέους κλάδους με υψηλή ζήτηση, αλλά και υψηλή εξειδίκευση. Οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών απασχόλησης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων στην εκπαίδευση των εργαζομένων, αλλά και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη επιδείνωση της εργασιακής ανασφάλειας, καθώς στο νέο εργασιακό τοπίο προβλέπεται μείωση στις εξαρτημένες μορφές εργασίας.{ARX} ΟΛΟ το άρθρο εδώ