Σύγκριση εισακτέων ΑΕΙ και ΤΕΙ 2013& 2014

Σύγκριση εισακτέων ΑΕΙ 2013& 2014
Σύγκριση εισακτέων ΤΕΙ 2013& 2014

Οι θέσεις που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες για το 2013 είναι εκείνες της Γενικής Σειράς. Πέρυσι είχαμε επιπλέον 20% θέσεις για Τρίτεκνους, Πολυτεκνους και Κοινωνικά Κριτήρια.
Ένα παράδειγμα : Στη Νομική Αθήνας το 2013 είχαμε 415 εισακτέους  στη Γενική Σειρά και 20% στις 3 παραπάνω ειδικές κατηγορίες σύνολο:415+93=508 Φέτος έχουμε 425 θέσεις άρα ενώ φαίνεται αύξηση 10 θέσεων στη πράξη έχουμε μείωση 83 θέσεων. Πραγματική αύξηση έχουμε μόνο εάν η ποσοστιαία αύξηση είναι μεγαλύτερη από 20%.
Πραγματική αύξηση των εισακτέων είχαμε σε 126 ΑΕΙ που μπορείτε να δείτε εδώ και σε 102 ΤΕΙ που μπορείτε να δείτε εδώ
Αυξήσεις έχουμε κυρίως σε περιφερειακά ιδρύματα όπου αναμένονται οι περισσότερες μετεγγραφές.
Οι εισακτέοι της Γενικής Σειράς το 2013 ανά ίδρυμα εδώ.
Αρκετές σχολές ενώ ανήκουν σε 2 Επιστημονικά Πεδία π.χ Παιδαγωγικά, Σχολές Πληροφορικής κλπ στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας δηλώνονται σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας