Σύγκριση αριθμού εισακτέων 2014 & 2015

AEI
Σύγκριση αριθμού εισακτέων ΑΕΙ 2015

Τα ΑΕΙ με την μεγαλύτερη % αύξηση

Τα ΑΕΙ με την μεγαλύτερη % μείωση

TEI
Σύγκριση αριθμού εισακτέων ΤΕΙ 2015

Τα ΤΕΙ με την μεγαλύτερη % αύξηση

Τα ΤΕΙ με την μεγαλύτερη % μείωση

AEI & TEI
ΑΕΙ & ΤΕΙ ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά % μεταβολής

ΑΕΙ & ΤΕΙ ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά % μεταβολής

Φέτος θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα εξής 2 Πανεπιστημιακά Τμήματα:
Αρχιτεκτονική στο Παν. Ιωαννίνων και
Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Μελετώντας τις παραπάνω μεταβολές προκύπτει ότι είχαμε ακατανόητες αυξήσεις εισακτέων για μια ακόμα φορά! Ειδικά η τεράστια αύξηση στις Θεολογικές Σχολές του ΕΚΠΑ  είναι πέρα για πέρα παράλογη. Μεγάλες αυξήσεις είχαμε και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
Οι περισσότερες σχολές που είχαμε αύξηση εισακτέων είναι θεωρητικές που δεν υπήρχε κανένας λόγος .
Το συμπέρασμα είναι ότι σε αρκετές σχολές υψηλής ζήτησης είχαμε σημαντική μείωση των εισακτέων.
Αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων σε σχολές πολύ χαμηλής ζήτησης έτσι ώστε να φανεί η συνολική μείωση μικρή…. για πολιτικούς λόγους.

Καλοδήμος Δ- Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας