Τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση και μείωση εισακτέων

Όσον αφορά το φετινό αριθμό των εισακτέων αυτός είναι αυξημένος κατά 1.640 θέσεις λόγω της αύξησης που σημειώνεται στους εισακτέους των ΤΕΙ, ενώ στα Πανεπιστήμια έχουμε μικρή μείωση 345 θέσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο αριθμός των εισακτέων τα τελευταία τρία ακαδημαϊκά έτη και από τον οποίο διαπιστώνουμε τη σημαντική αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ καθώς συγκριτικά με το 2014-15 η αύξηση ξεπερνά τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτος Σύνολο εισακτέων ΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ
2014-2015 70.305 46.735 23.570
2015-2016 68.345 44.200 24.145
2016-2017 69.985 43.855 26.130

Σε πόσα τμήματα αυξήθηκαν και σε πόσα μειώθηκαν οι εισακτέοι

Στην πλειοψηφία των Τμημάτων ο αριθμός των εισακτέων παρέμεινε αμετάβλητος, αν και αυτό αφορά κυρίως τα Πανεπιστήμια και όχι τα ΤΕΙ. Συγκεκριμένα σε 232 Τμήματα ο αριθμός δεν άλλαξε συγκριτικά με το 2015-16, ενώ αύξηση εισακτέων έχουμε σε 161 Τμήματα με τα 117 εξ αυτών να είναι Τμήματα των ΤΕΙ και μείωση σε 50 Τμήματα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 44 184 45
ΤΕΙ 117 48 5
ΣΥΝΟΛΟ 161 232 50

Τα Τμήματα με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης εισακτέων

Τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση
Ο Πίνακας με τις αυξήσεις

Η μεγαλύτερη αύξηση εισακτέων στα ΑΕΙ παρατηρείται στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου καθώς οι εισακτέοι αυξάνονται κατά 30 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 42,86%. Ακολουθεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων ενώ άλλο ένα Τμήμα Πληροφορικής αυτό του Αριστοτελείου περιλαμβάνεται στον πίνακα των Τμημάτων με τη μεγαλύτερη αύξηση εισακτέων καθώς το συναντάμε στην τρίτη θέση με ποσοστό αύξησης 20%
Στα ΤΕΙ πρωταθλητές στην αύξηση εισακτέων αναδεικνύονται οι εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης με ποσοστό αύξησης της τάξης των 66,67 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη μείωση εισακτέων
Ο Πίνακας με τις μειώσεις

Μόλις 50 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καταγράφουν φέτος μείωση εισακτέων με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι Τμήματα των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Προγράμματα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής σε Ιωάννινα και Ηράκλειο καταγράφουν μείωση 83,33 και 77,78 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ σημαντική μείωση σημειώνεται και στα Τμήματα Ιερατικών Σπουδών.
Μόλις πέντε Τμήματα των ΤΕΙ καταγράφουν μείωση, αφού τα υπόλοιπο είτε αυξάνουν τους εισακτέους τους είτε ο αριθμός αυτών παραμένει σταθερός.