Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε εντελώς λανθασμένα στοιχεία για τους εισακτέους 2014

Για το Δελτίο Τυπου  του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Ο αριθμός εισακτέων (σύμφωνα με το Δ.Τ του  Υπουργείου Παιδείας )  για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:
eis_14_aei

eis_14_tei

Οι παραπάνω αριθμοί που περιέχονται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας  είναι όλοι λανθασμένοι γιατί δεν έχουν προσμετρηθεί οι κοινές σχολές σε 2 επιστημονικά πεδία. 

Οι σωστοί αριθμοί :
1ο πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_1p
2ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_2p
3ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_3p
4ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_4p
5ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_5p
Στα ΤΕΙ το 21% των θέσεων δίνεται σε υποψηφίους ΕΠΑΛ-Α
Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των σχολών του ιδίου αντικειμένου.

Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας