Ποια είναι τα μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο

Με την αλλαγή των Συντελεστών Βαρύτητας το 2022 ήρθαν τα πάνω κάτω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Αρχαία που πλέον μόνο 12 Τμήματα έχουν ΣΒ>=30 ενώ με το παλιό σύστημα σε  ΟΛΑ τα Τμήματα  τα Αρχαία είχαν ΣΒ=33 . Μεγάλη ανατροπή είχαμε και στα Μαθηματικά.  Στο 4ο ΕΠ εκεί που  όλα τα Τμήματα είχαν ΣΒ=33 τώρα  μόνο το 29%  έχει ΣΒ>=30. Στο 2ο ΕΠ  πλέον μόνο το 46% έχει ΣΒ>=30. Μεγάλος κερδισμένος η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Συντελεστές Βαρύτητας >= 30

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 79

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΑΡΧ Αριθμός Τμημάτων: 12

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΙΣΤ Αριθμός Τμημάτων: 51

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΛΑΤ Αριθμός Τμημάτων: 3

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 29

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 38

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 43

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 113

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 21

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 13

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 27

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΒΙΟ Αριθμός Τμημάτων: 60

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 36

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 52

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΠΛΗ Αριθμός Τμημάτων: 38

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΟΙΚ Αριθμός Τμημάτων: 43

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς