Ποια μαθήματα πρωταγωνιστούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο

Με το προηγούμενο σύστημα (μέχρι το 2021) στο 1ο ΕΠ σε όλα τα τμήματα τα Αρχαία είχαν Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 33 . Από το 2022 μόνο 12 στα 143 τμήματα έχουν ΣΒ>=30. Πρωταγωνιστής στο 1ο ΕΠ είναι πλέον η Ν. Γλώσσα με 78 τμήματα στα 143 να έχουν ΣΒ>=30. Μεγάλος χαμένος τα Αρχαία. Πέρασε στην 3η θέση μετά την Ιστορία!

Με το προηγούμενο σύστημα (μέχρι το 2021) στο 2ο ΕΠ σε όλα τα τμήματα τα Μαθηματικά είχαν Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 33 . Από το 2022 μόνο 112 στα 245 τμήματα έχουν ΣΒ>=30. Τα Μαθηματικά παραμένουν πρωταγωνιστές αλλά αρκετά αποδυναμωμένοι.

Με το προηγούμενο σύστημα (μέχρι το 2021) στο 3ο ΕΠ σε όλα τα τμήματα η Βιολογία είχε Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 33 . Από το 2022 μόνο 56 στα 147 τμήματα έχουν ΣΒ>=30

Με το προηγούμενο σύστημα (μέχρι το 2021) στο 4ο ΕΠ σε όλα τα τμήματα τα Μαθηματικά είχαν Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 33 . Από το 2022 μόνο 50 στα 173 τμήματα έχουν ΣΒ>=30

Συντελεστές Βαρύτητας >= 30

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 78

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΑΡΧ Αριθμός Τμημάτων: 12

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΙΣΤ Αριθμός Τμημάτων: 50

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΛΑΤ Αριθμός Τμημάτων: 3

#####

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 29

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 38

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 41

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 112

#####

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 21

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 13

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 28

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΒΙΟ Αριθμός Τμημάτων: 56

#####

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 33

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 50

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΠΛΗ Αριθμός Τμημάτων: 34

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΟΙΚ Αριθμός Τμημάτων: 39

//////////

Συντελεστές Βαρύτητας >= 26

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 84

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΑΡΧ Αριθμός Τμημάτων: 19

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΙΣΤ Αριθμός Τμημάτων: 53

Επ. Πεδίο 1 Μάθημα: ΛΑΤ Αριθμός Τμημάτων: 8

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 37

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 60

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 49

Επ. Πεδίο 2 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 131

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 24

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΦΥΣ Αριθμός Τμημάτων: 17

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΧΗΜ Αριθμός Τμημάτων: 38

Επ. Πεδίο 3 Μάθημα: ΒΙΟ Αριθμός Τμημάτων: 65

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΓΛΩ Αριθμός Τμημάτων: 39

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΜΑΘ Αριθμός Τμημάτων: 61

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΟΙΚ Αριθμός Τμημάτων: 41

Επ. Πεδίο 4 Μάθημα: ΠΛΗ Αριθμός Τμημάτων: 46

 

Καλοδήμος Δημήτρης