Το Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για κάθε Τμήμα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Από τα 140 Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου τα 44 έχουν τον ίδιο Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 25 . Με το Νόμο 4777 ο κάθε ΣΒ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20 και μεγαλύτερος του 40, επομένως τα Τμήματα κατανέμουν ΜΟΝΟ το 20%. Η ρύθμιση αυτή είναι ακατανόητη . Η λογική λέει ότι τα Τμήματα θα έπρεπε να ορίζουν το 100% των ΣΒ .

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 1ου ΕΠ

85 Τμήματα έχουν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας την Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, 12 την Ιστορία , 6 τα Αρχαία και 3 τα Λατινικά. Για δεκαετίες τα Αρχαία ήταν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας τώρα είναι στην 3η θέση.

85 ΓΛΩ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
6 ΑΡΧ ΑΡΧΑΙΑ
12 ΙΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑ
3 ΛΑΤ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
44 ΙΣΟ ΙΣΟΤΙΜΑ
ΣΥΝ 140

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς