Το Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για κάθε Τμήμα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου

Από τα 178 Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου τα 48 έχουν τον ίδιο Συντελεστή Βαρύτητας (ΣΒ) 25 . Με το Νόμο 4777 ο κάθε ΣΒ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20 και μεγαλύτερος του 40, επομένως τα Τμήματα κατανέμουν ΜΟΝΟ το 20%. Η ρύθμιση αυτή είναι ακατανόητη . Η λογική λέει ότι τα Τμήματα θα έπρεπε να ορίζουν το 100% των ΣΒ .

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 4ου ΕΠ

45 Τμήματα έχουν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας τα Μαθηματικά, 40 την Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία , 29 την Πληροφορική και 16 την Οικονομία. Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πολλά Τμήματα Οικονομίας έχουν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας την Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία! Αυτό είναι εντελώς παράλογο! Μακράν το πιο σημαντικό Μάθημα είναι τα Αγγλικά που στην συντριπτική πλειοψηφία των Τμημάτων Οικονομίας δεν εξετάζεται καθόλου! Η Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία είναι σαφώς υπερτιμημένη.  Αυτό μου επιβεβαίωσε και συνάδελφος Φιλόλογος που διδάσκει χρόνια το μάθημα σε Φροντιστήριο.

45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
40 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
16   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
48  Χωρίς Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας
ΣΥΝ 178

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς