Το Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για κάθε Τμήμα ανά Επιστημονικό Πεδίο

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 1ου ΕΠ (ανά μάθημα )

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 1ου (ανά τμήμα)

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 2ου ΕΠ (ανά μάθημα )

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 3ου ΕΠ (ανά μάθημα )

άθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 4ου (ανά μάθημα )

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 4ου ΕΠ (ανά τμήμα)

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς