Ιστορία, Φυσική & Οικονομία : Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής: Πατήστε πάνω στο  link:  Το ΦΕΚ : 20220205136

ΟΛΑ τα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων προηγούμενων ετών

https://apps1.minedu.gov.gr/efarmoges/themata.php

 

Στατιστικά Στοιχεία

Ιστορία :

Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για  12  Τμήματα   &  έχουν την χειρότερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!! Το 50,76 % το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση.

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 1ου ΕΠ (ανά μάθημα )


Φυσική:

2ο ΕΠ : Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για  44  Τμήματα   &  έχουν την χειρότερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!! Το 43,41 % το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση.

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 2ου ΕΠ (ανά μάθημα )

 

3ο ΕΠ : Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για  9 Τμήματα   &  έχουν την χειρότερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!! Το 52,45 % το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση.

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 3ου ΕΠ (ανά μάθημα )


Οικονομία :

4ο ΕΠ 

Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για  16 Τμήματα .  Το 44,83  % το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση.

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 4ου (ανά μάθημα )