Αρχαία, Μαθηματικά & Βιολογία : Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής: Πατήστε πάνω στο  link:  Το ΦΕΚ : 20220205136

ΟΛΑ τα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων προηγούμενων ετών

https://apps1.minedu.gov.gr/efarmoges/themata.php

 

Στατιστικά Στοιχεία

Αρχαία : Το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση το 41,54% και πλέον είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για 6 Τμήματα ΜΟΝΟ! Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 1ου ΕΠ (ανά μάθημα )

Μαθηματικά:

2ο ΕΠ : Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για 68  Τμήματα   &  έχουν την καλύτερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!!

4ο ΕΠ : Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για 45  Τμήματα   &  έχουν την χειρότερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!! Το 70% το 2023 έγραψε κάτω από τη βάση.

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 2ου ΕΠ (ανά μάθημα )

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 4ου (ανά μάθημα )

3ο ΕΠ Βιολογία : Είναι Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας για 37 Τμήματα &  έχουν την καλύτερη επίδοση  από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης!!!

Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας ανά Τμήμα του 3ου ΕΠ (ανά μάθημα )