Πρόβλημα με το 3ο θέμα των Μαθηματικών στα ΕΠΑΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103616532 – 3617784  mail : info@hms.gr

www.hms.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ –  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης και παρουσιάζουν ανάλογη δυσκολία με τα αντίστοιχα περσινά.

Στο Θέμα Γ διαπιστώνουμε αστοχία στη διατύπωση. Ειδικότερα υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των τιμών των δεδομένων και των ζητουμένων. Επισημαίνουμε ότι οι δυνατές τιμές του άγνωστου κ μπορούν να προκύψουν ανεξάρτητα, τόσο από την τυπική απόκλιση, όσο και από τη μέση τιμή που υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή μεταβολής, και δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

 

Προτείνεται να ληφθεί ως σωστή οποιαδήποτε από τις δύο προσεγγίσεις, για να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος Φελλούρης                                                                                   Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής  ΕΜΠ                                                                       Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης