Τα σχόλια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τα Θέματα των Πανελλαδικών 2024

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ –  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

Θέμα Α | Θεωρία

Θέμα Β | Το θέμα έχει αφετηρία άσκηση του σχολικού βιβλίου και ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης

Θέμα Γ | Τα ερωτήματα καλύπτουν μεγάλο μέρος του Διαφορικού Λογισμού

Θέμα Δ | Τα ερωτήματα του θέματος και ειδικότερα το  Δ4 αναμένεται να καθορίσουν την κατανομή της βαθμολογίας στην υψηλή κλίμακα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

  • Τα θέματα έχουν σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο και προϋποθέτουν καλή γνώση της ύλης των προηγούμενων ετών
  • Τα θέματα παρουσιάζουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Τα ερωτήματα που θα προβληματίσουν περισσότερο τους/τις  υποψήφιους/ες είναι το Γ4 και το Δ4.
  • Είναι ανάλογης δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά.