ΕΜΕ: Τα θέματα Μαθηματικών παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Μαθηματικά Προσανατολισμού

    Θέμα Α

    Θεωρία

    Θέμα Β 

    Ελέγχουν βασικές γνώσεις με πολλές ερωτήσεις. Η πληθώρα των ερωτήσεων ίσως δυσκολέψει του υποψήφιους.

    Θέμα Γ

    Καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Η αντιμετώπιση του Γ1, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

    Θέμα Δ

    Απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψήφιους, ιδιαίτερα τα ερωτήματα  Δ3 και Δ4. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

• Η καλή γνώση της ύλης προηγούμενων ετών είναι απαραίτητη.

• Τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι. 

• Είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη απόκλιση στις επιδόσεις μεταξύ του προσανατολισμού Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής,  που εξετάστηκαν στα ίδια θέματα σήμερα.

Και το σχόλιο της Ομοσπονδίας Φροντιστών ΟΕΦΕ

Σχολιάστε

6 + 9 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here