Τι αλλάζει στην κατανομή της Βαθμολογίας στο Μάθημα της Πληροφορικής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η
κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών/-τριών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/- ήτριας να
χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Μέχρι το 2022 το Α Θέμα βαθμολογούνταν με 40 μονάδες και τα υπόλοιπα Β,Γ και Δ από 20 μονάδες.

2 σκέψεις στο “Τι αλλάζει στην κατανομή της Βαθμολογίας στο Μάθημα της Πληροφορικής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

  1. Γειά σας
    Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το 10%….αν υπάρχουν πιθανότητες( με 8700 είναι ήδη σε Διπαε οικονομικών επιστημών)να περάσει σε συναφές Διπαε Θεσσαλονίκη?
    Ευχαριστώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.